Otisk prstu

Čím dál častěji se v běžném životě pro ověření totožnosti, povolení vstupu do prostor, přístupu k IT zařízením používají biometrické údaje. ESKON již více než 10 let vyvíjí a implementuje systémy, které identifikují osoby na základě otisků prstů.

Naše biometrické čtečky jsou založeny na jedinečnosti papilárních linií každého člověka. Při identifikaci dochází ke snímání otisku prstu a jeho porovnání se vzorem uloženým v digitální podobě.

Tato metoda je moderní, bezpečná a zpracování dat v rámci systému BIS® plně odpovídá požadavkům kladeným na ochranu osobních údajů. V databázi systému BIS® uchováváme pouze referenční šablony, které jsou před svým uložením zpracovávány matematickými operacemi, aby nebyly volně čitelné nebo zpětně rekonstruovatelné. Dle aktuálního vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů i Pracovní skupiny (WP29) v rámci Evropského komise nelze zpracování takovýchto šablon posuzovat jako zpracování biometrických údajů.   Nejedná se tedy o citlivý údaj (dle Zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), ani o zvláštní kategorii osobních údajů (GDPR).

Čtečky řady EP400* umožňují také duální čtení identifikační karty a biometrie.

 

Další informace k této metodě identifikace naleznete na našem facebooku.

Mám zájem o nabídku