Docházka BIS®

Docházkový systém představuje rychlou a přesnou evidenci docházky zaměstnanců s využitím bezkontaktních identifikačních prvků nebo biometrie. Systém nahrazuje zastaralé způsoby evidence pracovní doby, čímž se výrazně omezuje možnost vzniku nepřesností a chyb, zajišťuje efektivnější využívání pracovní doby a přináší časové i finanční úspory při zpracování dat.

Základní výhody docházkového systému BIS®:

 • usnadnění, zpřesnění a zejména zrychlení zpracování dat
 • zamezení falšování a úprav údajů
 • odstranění doposud používaného únavného a nepříjemného přepisovaní údajů
 • přehledné řešení úkolové mzdy a práce na zakázkách
 • uživatelsky příjemné a nenáročné nastavení přesčasů, příplatků a pohotovostí
 • snadné a přehledné plánování směn
 • hlídání přesčasů a doby odpočinku mezi směnami
 • vedení a plánování dovolených, pracovních cest, návštěv u lékaře a dalších nepřítomností
 • elektronické schvalování nepřítomností, včetně kontroly nároků
 • automatické e-mailové reporty z definovaných oblastí (např. hlídání termínu platnosti zdravotní prohlídky, školení BOZP/PO, výdeje OOPP, blížící se konec pracovního poměru, apod.)
 • rychlá informace o aktuální přítomnosti zaměstnanců, návštěv, referenčních vozidel
 • přístupová práva a hesla pro povolení úprav záznamů, evidence změn
 • zpřístupnění informací o saldu odpracované doby na čtečce nebo ve webovém rozhraní
 • legislativní aktuálnost dle Zákoníku práce
 • jazykové mutace (čeština, slovenština, angličtina a polština)
 • integrace s jinými systémy

Části systému tvoří:

Identifikační prvky (karty, klíčenky nebo biometrie)
Čtečky (s klávesnicí nebo bez klávesnice)
Programové vybavení (komunikační, aplikační software)

 

 

Pro aplikaci docházka jsou určeny především čtečky řady EP400* , MT a HT200*.

Standardní verze programového vybavení řeší komplexně problematiku zpracování docházky.

Hlavní funkce:

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky pracovníků, která obsahuje základní personální informace o jednotlivých pracovnících (např. číslo karty, jméno, osobní číslo, středisko)
 • definice pravidel pro správný výpočet odpracované doby (směny, pracovní kalendáře, způsob zaokrouhlování, způsob práce s přesčasy, parametry pružné pracovní doby, typy a vlastnosti přerušení pracovní doby, typy a vlastnosti celodenních nepřítomností, příplatky, pohotovosti, přestávky, přidělené docházkové snímací jednotky apod.)
 • registrace příchodu, odchodu, přerušení pracovní doby a jejich přesné zpracování do souhrnných docházkových listů (registrace a rozdělení odpracované doby podle směn a dnů, denní a měsíční statistiky)
 • personalisté jistě ocení možnost doplnění systému o modul anketa nebo funkci sledování termínů (např. lékařských prohlídek, zákonných školení nebo výdeje osobních ochranných pracovních prostředků)
 • tiskové sestavy
 • import / export dat 

Mám zájem o nabídku              Minimální konfigurace