Docházka BIS®

Docházkový systém představuje rychlou a přesnou evidenci docházky zaměstnanců s využitím bezkontaktních identifikačních médií nebo biometrie. Systém nahrazuje ruční způsoby evidence pracovní doby, čímž se výrazně omezuje možnost vzniku nepřesností a chyb, zajišťuje efektivnější využívání pracovní doby a přináší časové i finanční úspory při zpracování dat.

Základní výhody docházkového systému BIS®:

 • usnadnění, zpřesnění a zejména zrychlení zpracování dat

 • zamezení falšování a úprav údajů

 • odstranění doposud používaného únavného a nepříjemného přepisovaní údajů

 • přehledné řešení úkolové mzdy a práce na zakázkách

 • uživatelsky příjemné a nenáročné nastavení přesčasů, příplatků a pohotovostí

 • rychlá informace o aktuální přítomnosti zaměstnanců, návštěv, referenčních vozidel

 • přístupová práva a hesla pro povolení úprav záznamů, evidence změn

 • zpřístupnění informací o saldu odpracované doby na čtečce nebo ve webovém rozhraní

 • legislativní aktuálnost dle Zákoníku práce

 • jazykové mutace (čeština, slovenština, angličtina a polština)

Části systému tvoří:

Identifikační prvky (karty, klíčenky nebo biometrie)
Čtečky (s klávesnicí nebo bez klávesnice)
Programové vybavení (komunikační, aplikační software)

Pro aplikaci docházka jsou určeny především čtečky řady EP400* , MT a HT200*.

 

 

Standardní verze programového vybavení řeší komplexně problematiku zpracování docházky.

Hlavní funkce:

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky pracovníků, která obsahuje základní personální informace o jednotlivých pracovnících (např. číslo karty, jméno, osobní číslo, středisko)

 • definice pravidel pro správný výpočet odpracované doby (směny, pracovní kalendáře, způsob zaokrouhlování, způsob práce s přesčasy, parametry pružné pracovní doby, typy a vlastnosti přerušení pracovní doby, typy a vlastnosti celodenních nepřítomností, příplatky, pohotovosti, přestávky, přidělené docházkové snímací jednotky apod.)

 • registrace příchodu, odchodu, přerušení pracovní doby a jejich přesné zpracování do souhrnných docházkových listů (registrace a rozdělení odpracované doby podle směn a dnů, denní a měsíční statistiky)

 • personalisté jistě ocení možnost doplnění systému o modul anketa nebo funkci sledování termínů (např. lékařských prohlídek, zákonných školení nebo výdeje osobních ochranných pracovních prostředků)
 • tiskové sestavy

 • import / export dat

 

Mám zájem o nabídku              Minimální konfigurace