Dochádzka BIS®

Dochádzkový systém predstavuje rýchlu a presnú evidenciu dochádzky zamestnancov s využitím bezkontaktných identifikačných prvkov alebo biometrie. Systém nahrádza zastarané spôsoby evidencie pracovného času, čím sa výrazne obmedzuje možnosť vzniku nepresností a chýb, zaisťuje efektívnejšie využívanie pracovného času a prináša časové i finančné úspory pri spracovaní dát.

Základné výhody dochádzkového systému BIS®:

 • uľahčenie, spresnenie a najmä zrýchlenie spracovania dát
 • zamedzenie falšovania a úpravy údajov
 • odstránenie doteraz používaného únavného a nepríjemného prepisovania údajov
 • prehľadné riešenie úkolovej mzdy a práce na zákazkách
 • užívateľsky príjemné a nenáročné nastavenie nadčasov, príplatkov a pohotovostí
 • ľahké a prehľadné plánovanie smien
 • stráženie nadčasov a doby odpočinku medzi smenami
 • vedenie a plánovanie dovoleniek, pracovných ciest, návštev u lekára a ďalších neprítomností
 • elektronické schvaľovanie neprítomností, vrátane kontroly nárokov
 • automatické e-mailové reporty z definovaných oblastí (napr. stráženie termínu platnosti zdravotnej prehliadky, školenia BOZP/PO, výdavky OOPP, blížiaci sa koniec pracovného pomeru, apod.)
 • rýchla informácia o aktuálnej prítomnosti zamestnancov, návštev, referenčných vozidiel
 • prístupové práva a heslá pre povolenie úprav záznamov, evidencia zmien
 • sprístupnenie informácií o salde odpracovaného času na snímacej jednotke
 • legislatívna aktuálnosť podľa Zákonníka práce
 • jazykové mutácie (čeština, slovenčina, angličtina a poľština)
 • integrácia s inými systémami

Časti systému tvoria:

Identifikačné prvky (karty, kľúčenky alebo biometria)
Čítačky (s klávesnicou alebo bez klávesnice)
Programové vybavenie (komunikačný, aplikačný softvér)

 

 

Pre aplikácie evidencie dochádzky a kontroly vstupu sú určené hlavne čítačky radu EP400* a HT200*.

Štandardná verzia programového vybavenia rieši komplexne problematiku spracovania dochádzky.

Hlavné funkcie:

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky pracovníkov, ktorá obsahuje základné personálne informácie o jednotlivých pracovníkoch (napr. číslo karty, meno, osobné číslo, stredisko)
 • definícia pravidiel pre správny výpočet odpracovaného času (zmeny, pracovné kalendáre, spôsob zaokrúhľovania, spôsob práce s nadčasmi, parametre pružnej pracovnej doby, typy a vlastnosti prerušenia pracovnej doby, typy a vlastnosti celodennej neprítomnosti, príplatky, pohotovosti, prestávky, pridelené dochádzkové snímacie jednotky a pod.)
 • registrácia príchodu, odchodu, prerušenie pracovnej doby a ich presné spracovanie do súhrnných dochádzkových listov (registrácia a rozdelenie odpracovaného času podľa zmien a dní, denné a mesačné štatistiky)
 • personalisti iste ocenia možnosť doplnenia systému o modul anketa alebo funkciu sledovanie termínov (napr. lekárskych prehliadok, zákonných školenia alebo výdaja osobných ochranných pracovných prostriedkov)
 • tlačové zostavy
 • import/export dát

 

Mám záujem o ponuku                  Minimálna konfigurácia