Komunikácia

Komunikačné prevodníky slúžia na vzájomnú komunikáciu čítačiek s riadiacim systémom. Podporované rozhrania sú TCP/IP, RS485, prípadne RS232. Na správnu funkciu prevodníka je nutná on-line komunikácia s riadiacim programom PUMPA, ktorý priamo kontaktuje snímacie jednotky, ktoré zodpovedajú buď konkrétnej udalosti, alebo potvrdzujú komunikáciu prázdnym záznamom.

Variant pripojenia snímačov sa vždy volí s ohľadom na konkrétne podmienky zákazníka:

Varianta 1). Pripojenie RS232 – napojenie čítačky priamo na PC s inštalovaným riadiacim programom.

Najjednoduchšie riešenie je priame pripojenie jednotky vedením RS232 na počítač s nainštalovaným programom PUMPA. Týmto komunikačným serverom môže byť akékoľvek PC s požadovanou konfiguráciou. Táto úloha nie je vyhradená a je možné na počítači pracovať. Takýchto komunikačných serverov môže byť viac. Toto riešenie je výhodné tam, kde je jednotka umiestnená v blízkosti PC (max. 10m vedenie RS232) – nezvyšujú sa tak náklady na komunikáciu.

Varianta 2). Pripojenie TCP/IP – napojenie do LAN siete.

Na mieste, kde nie je PC, ale je dostupná sieť ETHERNET, možno využiť priame pripojenie snímačov pomocou TCP/IP protokolu prostredníctvom interného XPORTu alebo externého modulu MTCP (prepojenie MTCP s jednotkou vedením RS232).

Varianta 3). Pripojenie KPB4 – prepojenie čítačiek vedením RS485 do spoločného komunikačného prevodníka.

Snímacie jednotky (až 32 jednotiek) možno prepojiť komunikačným vedením RS485 do prevodníka KPB4. Ten sa pripojí priamo do siete ETHERNET pomocou TCP/IP protokolu.

Schéma komunikačných variantov

Všetky riešenia sú rovnocenné a volia sa v jednotlivých lokalitách podľa miestnych podmienok.