Čítačky rady EP400*

EP400* – predstavujú novú generáciu vysoko inteligentných riadiacich jednotiek s atraktívnym dizajnom. Sú určené najmä na evidenciu dochádzky, na kontrolu vstupu do vyhradených priestorov (otváranie zámok dverí, ovládanie turniketov, závor a iných zariadení) a sledovanie pohybu osôb v týchto objektoch, na objednávanie a výdaj stravy.

EP400* – umožňujú on-line aj off-line prevádzku a pripojenie do siete Ethernet. Samozrejmosťou je tiež zálohovaný zdroj napätia.

EP400* – identifikácia bezkontaktným médiom (kartou, kľúčenkou) alebo odtlačkom prsta.

EP400* – čítačka s klávesnicou a grafickým LCD displejom umožňuje voľbu prerušenia pracovnej doby, zisťovanie informácií o odpracovanom čase, zistenie všetkých osôb prítomných v objekte podľa menného zoznamu a mnoho ďalších doplnkových funkcií podľa priania zákazníka.

EP400* – na obyčajnú evidenciu príchodov a odchodov bez možnosti editácie možno použiť snímaciu jednotku bez klávesnice.

 

Mám záujem o ponuku