Minimálna konfigurácia

Klientská stanice

Minimálne požiadavky
Podporované operačné systémy Windows 8, 10, Windows Server 2012, 2016, 2019
Procesor dvojjadrové CPU s taktom 2GHz
Pamäť podľa OS, odporúčame minimálne 4GB
Disk 0MB aplikácia sa spúšťa zo sieťového disku, v prípade lokálnej inštalácie cca 30 MB
Sieť 100Mbit, v prípade WAN(vzdialené pobočky) min 2Mbit
Grafická karta odporúčané rozlíšenie 1280×1024, min. 256 farieb
Myš
Firewall povolené porty 1433 (SQL server) a 1434 (SQL browser) pre odchádzajúcu komunikáciu na SQL server, povolený port 80 pre web rozhranie, povolený port 6005 pre odchádzajúcu komunikáciu – aplikácia KOMMONITOR, BIS4 (funkcia sledovania prevádzky Pumpy8,9), povolené porty 6000 a 6001 pre obojsmernú komunikáciu – aplikácia Kliman (funkcia vzdialenej správy aplikácie Pumpa8,9)

Server – Pumpa 8, Pumpa 9, SQL

Minimálne požiadavky
Podporované operačné systémy Windows 8, 10, Windows Server2012, 2016, 2019. Operačné systémy musia byť aktualizované, aktualizované komponenty MDAC (Microsoft data access components), české národné prostredie u všetkých OS (pri verziách serverov založených na Windows 10 musí byť česká verzia OS, nestačí český language pack).
V prípade využitia aplikácie BIS4 viacerými klientmi alebo pri použití web rozhranie je nutné inštalovať aplikáciu na serverový operačný systém. Serverový operačný systém Windows potom musí mať dostatočný počet licencií pre užívateľov.
Na Windows 8,10 môže byť systém BIS4 inštalovaný iba v prípade, že sa bude jednať o inštaláciu na jeden počítač bez sieťových klientov.
Procesor dvojjadrové CPU s taktom 2GHz a vyššie
Pamäť podľa OS, minimálne 4GB
Disk 100 MB voľného miesta na disku pre aplikáciu BIS4, 2GB pre SQL server, 4 GB pre dáta
Sieť 10/100Mbit, pre snímače na vzdialených pobočkách postačuje 256Kbit
Inštalovaný SW SQL Server 2008R2 a vyššie, povolené založiť lokálne SQL účet
Firewall a / Pumpa8, Pumpa9 – povolený port 10001 pre odchádzajúcu komunikáciu, povolený port 6005 pre prichádzajúce komunikáciu – aplikácia KOMMONITOR, BIS4 (funkcia sledovania prevádzky Pumpy8,9), povolené porty 6000 a 6001 pre obojsmernú komunikáciu – aplikácia Kliman (funkcia vzdialenej správy aplikácie Pumpa8 , 9)

b / SQL server – povolený port 1433 (SQL server) a 1434 (SQL browser) pre prichádzajúcu komunikáciu

V prípade využitia vlastného SQL servera je nutné, aby mal používateľ zakúpený dostatočný počet licencií. Každý užívateľ a zariadení systému BIS4 = 1 licencie.

WEB rozhranie

Minimálne požiadavky
Podporované operačné systémy Windows Server 2012, 2016, 2019 operačné systémy musia byť aktualizované, aktualizované komponenty MDAC (Microsoft data access components), české národné prostredie u všetkých OS
Inštalovaný SW IIS 6.0, 7.0, .NET framework 3.5SP1, SQL server 2005 /SQL inštalovaný v rámci servera pre BIS4/
Podporované prehliadače IE, FireFox, Google Chrome (povolený Javascript)
Firewall povolený port 80 a 433 pre prichádzajúcu komunikáciu

Webové rozhranie nie je koncipované na prevádzku cez webhosting, tzn. umiestnenie stránok u poskytovateľa webových/internetových služieb. Webové stránky teda musia byť umiestnené na webovom serveri, ktorý má prístup k databáze BIS4 a ktorý umožňuje spúšťanie externých aplikácií (COM, dll, exe), tzn. webového servera, ktorý je súčasťou počítačovej siete zákazníka.

Užívateľ musí mať zakúpený dostatočný počet licencií pre serverový operačný systém tak, aby bol každý užívateľ využívajúce webové rozhranie pokrytý licencií.