Evidencia zvozu odpadu

Systém je určený firmám, ktoré sa  zaoberajú zvozom komunálneho odpadu. Umožňuje presnú evidenciu odvozu odpadu, účtovanie jednotlivým užívateľom a dáva občanom a organizáciám istotu, že pri splnení všetkých záväzkov bude odpad vyvezený.

KUKA vozidlo je vybavené čítačkou radu HT200*, ktorá zaznamenáva jednotlivé výsypy. Odpadové nádoby (popelnice alebo kontajnery) sú osadené identifikačnými diskami, ktoré zaistia v okamihu výsypu jednoznačné určenie tejto nádoby. Čítačka obsahuje zoznam odpadových nádob a čísiel ich identifikačných diskov, ktoré môže dané vozidlo vysypať. Týmto je zaručené vysypanie iba nádoby vybavenej diskom a povoleným číslom. Prevádzkovateľ odvozu má tak istotu, že všetky výsypy sú evidované a všetky náklady budú vlastníkovi účtované v správnej výške.

Zber dát je možný aj pomocou čítačky, čo prináša používateľom väčší komfort a možnosť zberu dát z netypizovaných odpadových nádob.

Na identifikáciu nádoby je použitý princíp bezkontaktného čítania terča, ktorý zaisťuje správnu činnosť systému bez ohľadu na stupeň znečistenia nádoby alebo vozidla, stav počasia a vonkajšiu teplotu.

Po skončení zvozu sa vytvorené dáta prenesú do príslušného informačného systému na ďalšie spracovanie.

Prehľad základných funkcií softvérové aplikácie BIS®:

  • možnosť obmedzenia výsypu u neplatičov (konkrétne prvky budú v systéme označené ako neplatné)

  • možnosť zadania viac identifikačných prvkov pre konkrétneho užívateľa a tiež popiskov k prvku

  • voľba typu odpadu (komunálny, papier, sklo, plast …)

  • možnosť zadať adresu k menu, roztriediť užívateľa podľa oblastí, aby bolo možné tlačiť výstupy za určité „spádovej“ oblasti

  • u spádovej oblasti nadefinovať náklady na zvoz – v sumárnych zostavách je potom možné spočítať náklady na zvoz konkrétne oblasti

  • tlačové zostavy podľa zákazníkov, oblastí, typu odpadu, mesačné prehľady zvozov k jednotlivým prvkom za dané obdobie, podrobný výpis zvozov (tzn. dátumy a časy)

  • filtrovanie zostáv podľa zákazníka, oblasti, mestá, typu odpadu

  • ďalšie úpravy a zostavy na základe požiadaviek objednávateľa

Minimálne požiadavky na aplikačný softvér BIS® :

Atribút Odporúčania
OS: Win 10, Win 11, Windows 2019 Server a vyšší, u všetkých OS českej národnej prostredie
Grafická karta: min. 1024×768, min. 256 farieb
Miesto na HDD: min. 50MB, plus voľné miesto na dáta
Sieť: 100/1000 Mbit
Výkon PC: štandardné kancelárske PC

                                                                                                                                                                                                              

Aplikáciu je možné inštalovať / spúšťať iba lokálne. Serverový prevádzka nie je možná. Aplikácia BIS® a Pumpa9 musia byť inštalované na jednom PC.

Mám záujem o ponuku