Evidencia zvozu odpadu

Systém je určený firmám, ktoré sa  zaoberajú zvozom komunálneho odpadu. Umožňuje presnú evidenciu odvozu odpadu, účtovanie jednotlivým užívateľom a dáva občanom a organizáciám istotu, že pri splnení všetkých záväzkov bude odpad vyvezený.

KUKA vozidlo je vybavené čítačkou radu HT200x, ktorá zaznamenáva jednotlivé výsypy. Odpadové nádoby (popelnice alebo kontajnery) sú osadené identifikačnými diskami, ktoré zaistia v okamihu výsypu jednoznačné určenie tejto nádoby. Čítačka obsahuje zoznam odpadových nádob a čísiel ich identifikačných diskov, ktoré môže dané vozidlo vysypať. Týmto je zaručené vysypanie iba nádoby vybavenej diskom a povoleným číslom. Prevádzkovateľ odvozu má tak istotu, že všetky výsypy sú evidované a všetky náklady budú vlastníkovi účtované v správnej výške.

Zber dát je možný aj pomocou ručné čítačky RS201x, čo prináša používateľom väčší komfort a možnosť zberu dát z netypizovaných odpadových nádob.

Na identifikáciu nádoby je použitý princíp bezkontaktného čítania terča, ktorý zaisťuje správnu činnosť systému bez ohľadu na stupeň znečistenia nádoby alebo vozidla, stav počasia a vonkajšiu teplotu.

Po skončení zvozu sa vytvorené dáta prenesú do príslušného informačného systému na ďalšie spracovanie.

Prehľad základných funkcií softvérové aplikácie BIS®:

  • možnosť obmedzenia výsypu u neplatičov (konkrétne prvky budú v systéme označené ako neplatné)

  • možnosť zadania viac identifikačných prvkov pre konkrétneho užívateľa a tiež popiskov k prvku

  • voľba typu odpadu (komunálny, papier, sklo, plast …)

  • možnosť zadať adresu k menu, roztriediť užívateľa podľa oblastí, aby bolo možné tlačiť výstupy za určité „spádovej“ oblasti

  • u spádovej oblasti nadefinovať náklady na zvoz – v sumárnych zostavách je potom možné spočítať náklady na zvoz konkrétne oblasti

  • tlačové zostavy podľa zákazníkov, oblastí, typu odpadu, mesačné prehľady zvozov k jednotlivým prvkom za dané obdobie, podrobný výpis zvozov (tzn. dátumy a časy)

  • filtrovanie zostáv podľa zákazníka, oblasti, mestá, typu odpadu

  • ďalšie úpravy a zostavy na základe požiadaviek objednávateľa

Minimálne požiadavky na aplikačný softvér BIS® :

Atribút Odporúčania
OS: Win 7, Win 8, Win 10, Windows 2008 Server a vyšší, u všetkých OS českej národnej prostredie
Grafická karta: min. 1024×768, min. 256 farieb
Miesto na HDD: min. 50MB, plus voľné miesto na dáta
Sieť: 100/1000 Mbit
Výkon PC: štandardné kancelárske PC

                                                                                                                                                                                                              

Aplikáciu je možné inštalovať / spúšťať iba lokálne. Serverový prevádzka nie je možná. Aplikácia BIS® a Pumpa9 musia byť inštalované na jednom PC.

Mám záujem o ponuku