Čítačky rady Z240*

Z240* – používajú sa predovšetkým na skrytú montáž v prístupových systémoch. Sú vybavené externými anténami v rôznych vyhotoveniach, na ktorých prebieha vlastná identifikácia.

Z240* – po priložení identifikačného prvku k snímaču je identifikácia na externých anténach signalizovaná opticky (zmenou farby LED diódy) a akusticky na externej signalizácii. Pretože v mnohých prípadoch ide o skrytú montáž, nie je externá signalizácia prítomná a identifikáciu možno rozpoznať len podľa iných príznakov – otvorenie zámky dverí, zdvihnutie závory a pod. Číslo karty a čas priechodu sú vždy uložené do vnútornej pamäte.

Z240* – napájajú sa zálohovaným zdrojom napätia pre prípad výpadku elektrického prúdu.

Varianty čítačiek rady Z240*:
Z2401
K snímaču je možné pripojiť iba jednu externú anténu. Maximálna vzdialenosť antény od jednotky je 5 m.

Z2402
Ku snímacej jednotke je možné pripojiť dve externé antény. Identifikáciu je možné vykonávať na oboch anténach, vzdialenosť medzi nimi musí byť aspoň 50 cm alebo musia byť umiestnené tak, aby sa navzájom neovplyvňovali elektromagnetickým poľom. Tento typ čítačiek je vhodný najmä pre obojstranné ovládanie vstupov.

 

Mám záujem o ponuku