Odtlačok prsta

Čím ďalej častejšie sa v bežnom živote na overenie totožnosti, povolenie vstupu do priestorov, prístupu k IT zariadeniam používajú biometrické údaje. ESKON už viac ako 10 rokov vyvíja a implementuje systémy, ktoré identifikujú osoby na základe odtlačkov prstov.

Naše biometrické čítačky sú založené na jedinečnosti papilárnych línií každého človeka. Pri identifikácii dochádza k snímaniu odtlačku prsta a jeho porovnanie so vzorom uloženým v digitálnej podobe.

Táto metóda je moderná, bezpečná a spracovanie dát v rámci systému BIS® plne zodpovedá požiadavkám kladeným na ochranu osobných údajov. V databáze systému BIS® uchovávame iba referenčné šablóny, ktoré sú pred svojím uložením spracovávané matematickými operáciami, aby neboli voľne čitateľné alebo spätne rekonstruovatelné. Podľa aktuálneho vyjadrenia Úradu na ochranu osobných údajov aj Pracovné skupiny (WP29) v rámci Európskeho komisie nemožno spracovanie takýchto šablón posudzovať ako spracovanie biometrických údajov. Nejedná sa teda o citlivý údaj (podľa Zákona 101/2000 Z. z. O ochrane osobných údajov), ani o osobitnú kategóriu osobných údajov (GDPR).

Čítačky rady EP400 *  umožňujú tiež duálny čítanie identifikačné karty a biometrie.

Ďalšie informácie k tejto metóde identifikácie nájdete na našom facebooku.

Mám záujem o ponuku