Platobné systémy

Platobný systém BIS® je určený na vykonávanie bezpečných platobných transakcií pomocou elektronického platobného terminálu s použitím bezkontaktných čipových kariet. Je vhodný pre obchodné organizácie s rozsiahlou sieťou maloobchodných predajní.

Systém využíva bezkontaktné čipové karty s možnosťou zápisu do vlastnej pamäte, prostredníctvom ktorých môže klient v celej obchodnej sieti prevádzkovateľa platiť nákupy, dopĺňať prostriedky na kartu hotovostnými vkladmi, vyberať hotovosť z pokladnice alebo hradiť poštové poukážky.

Finančné prostriedky sa na kartu klienta môžu prevádzať aj zo mzdy alebo z bankového účtu. Prevádzkovatelia systému sa môžu dohodnúť na využívaní platobných kariet klientov vo svojich maloobchodných predajniach navzájom a tým postupne vytvoriť celoštátnu platobnú sieť.

Identifikačné karty využívané v platobnom systéme BIS® sú vydávané prevádzkovateľom a ich inicializáciu vykonáva dodávateľ systému. PIN si volí každý klient individuálne a môže ho pomocou platobného terminálu kedykoľvek zmeniť. Každá platobná karta eviduje posledné platobné operácie.

Časti systému tvoria:

Všetky funkcie elektronického platobného systému sú postavené na kontrolných a logických väzbách, ktoré zaisťujú maximálne zabezpečenie systému pred jeho zneužitím.

Ide o uzavretý platobný okruh, ktorý nie je napojený na bankové platobné systémy.

 

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia