Čítačky rady ISU104*

ISU1043 – určená pre pripojenie k počítaču alebo zariadeniu podporujúcemu komunikáciu RS232. Štandardný výstup RS232 (sériový port COM) je možné doplniť redukciou s napojením na USB. Snímacia jednotka je napájaná adaptérom.

ISU1043
– je možné ju využiť napríklad na evidenciu odpracovaného času najmä pre zamestnancov s vlastným PC. Evidencia pracovnej doby sa začne zasunutím identifikačnej karty do tela snímača a skončí jej vybratím.

ISU1043 – možno ju tiež pripojiť k riadiacim strojom vo výrobe či v iných aplikáciách vyžadujúcich identifikáciu kartou. Jej vlastnosti umožňujú ovládanie (zapnutie / vypnutie) stroje a sledovanie doby, po ktorú bol v činnosti.

 

Mám záujem o ponuku