Minimální požadavky na konfiguraci PC pro systém BIS4

Klientská stanice

Minimální požadavky
Podporované operační systémy Windows 8, 10, Windows Server 2012, 2016, 2019. České národní prostředí u všech OS (u Win10 nestačí dohraný language pack, musí být česká verze OS)
Procesor dvoujádrové CPU s taktem 2GHz
Paměť dle OS, minimálně 4GB
Disk 0MB aplikace se spouští ze síťového disku, v případě lokální instalace cca 30MB
Síť 100Mbit, v případě WAN (vzdálené pobočky) min 2Mbit
Grafická karta 1280×1024, min. 256 barev
Myš
Firewall povoleny porty 1433 (SQL server) a 1434 (SQL browser) pro odchozí komunikaci na SQL server, povolený port 80 pro web rozhraní, povolený port 6005 pro odchozí komunikaci – aplikace KOMMONITOR, BIS4 (funkce sledování provozu Pumpy8,9), povoleny porty 6000 a 6001 pro obousměrnou komunikaci – aplikace KLIMAN (funkce vzdálené správy aplikace Pumpa8,9)

 

Server – Pumpa8, Pumpa9, SQL server

Minimální požadavky
Podporované operační systémy Windows 8, 10, Windows Server 2012, 2016, 2019. Operační systémy musí být aktualizované, aktualizované komponenty MDAC (Microsoft data access components), české národní prostředí u všech OS (u verzí serverů vycházejících z Windows 10 musí být česká verze OS, nestačí dohraný český language pack). V případě využití aplikace BIS4 více klienty nebo při použití web rozhraní je nutné instalovat aplikaci na serverový operační systém. Serverový operační systém Windows pak musí mít dostatečný počet licencí pro uživatele. Na Windows 8,10 může být systém BIS4 instalován pouze v případě, že se bude jednat o instalaci na jeden počítač bez síťových klientů.
Procesor dvoujádrové CPU s taktem 2GHz a vyšší
Paměť dle OS, minimálně 4GB
Disk 100MB volného místa na disku pro aplikaci BIS4, 2GB pro SQL server, 4GB pro data
Síť 10/100Mbit, pro snímače na vzdálených pobočkách postačuje 256Kbit
Instalovaný SW SQL SQL Server 2008R2 a vyšší, povoleno založit lokální SQL účet
Firewall a/Pumpa8, Pumpa9 – povolený port 10001 pro odchozí komunikaci, povolený port 6005 pro příchozí komunikaci – aplikace KOMMONITOR, BIS4 (funkce sledování provozu Pumpy8,9), povoleny porty 6000 a 6001 pro obousměrnou komunikaci – aplikace KLIMAN (funkce vzdálené správy aplikace Pumpa8,9)

b/SQL server – povolený port 1433 (SQL server) a 1434 (SQL browser) pro příchozí komunikaci

V případě využití vlastního SQL serveru je nutné, aby měl uživatel zakoupený dostatečný počet licencí. Každý uživatel a zařízení systému BIS4 = 1 licence.

 

WEB rozhraní

Minimální požadavky
Podporované operační systémy Windows Server 2012, 2016, 2019. Operační systémy musí být aktualizované, aktualizované komponenty MDAC(Microsoft data access components), české národní prostředí u všech OS
Instalovaný SW IIS 6.0, 7.0, .NET framework 3.5SP1, SQL server 2008 /SQL instalován v rámci serveru pro BIS4/
Podporované prohlížeče IE, FireFox (povolený Javascript), Google Chrome
Firewall povolený port 80 a 433 pro příchozí komunikaci

 

Webové rozhraní není koncipováno pro provoz přes webhosting, tzn. umístění stránek u poskytovatele webových/internetových služeb. Webové stránky tedy musí být umístěny na webovém serveru, který má přístup k databázi BIS4 a který umožňuje spouštění externích aplikací (COM, dll, exe), tzn. webového serveru, který je součástí počítačové sítě zákazníka.

Uživatel musí mít zakoupený dostatečný počet licencí pro serverový operační systém tak, aby byl každý uživatel využívající webové rozhraní pokryt licencí.

Mám zájem o nabídku