Minimální konfigurace

Klientská stanice

Minimální požadavky
Podporované operační systémy Windows 10,11, Windows Server 2019, 2022. České národní prostředí u všech OS.
Procesor dle požadavků na OS
Paměť dle požadavků na OS, minimálně 4GB
Disk 0MB aplikace se spouští ze síťového disku, v případě lokální instalace cca 30MB
Síť 100Mbit, v případě WAN (vzdálené pobočky) min 10Mbit
Grafická karta 1280×1024, min. 256 barev
Myš
Firewall

 

Server – Pumpa8, Pumpa9, SQL server

Minimální požadavky
Podporované operační systémy Windows 10, 11, Windows Server 2016, 2019, 2022. Operační systémy musí být aktualizované, aktualizované komponenty MDAC (Microsoft data access components), české národní prostředí u všech OS. V případě využití aplikace BIS4 více klienty nebo při použití web rozhraní je nutné instalovat aplikaci na serverový operační systém. Serverový operační systém Windows pak musí mít dostatečný počet licencí pro uživatele. Na Windows 8,10 může být systém BIS4 instalován pouze v případě, že se bude jednat o instalaci na jeden počítač bez síťových klientů.
Procesor dle požadavků na OS, v případě použití i jako DB, WEB server adekvátně navýšit
Paměť dle požadavků na OS, adekvátně navýšit v případě, že na serveru bude instalována databáze, web server
Disk 100MB volného místa na disku pro aplikaci BIS4, v případě použití i jako WEB server +10GB, +min 10GB na data (záleží na počtu osob, událostí atd.)
Síť 100Mbit, pro snímače na vzdálených pobočkách postačuje 1Mbit
Instalovaný SW SQL SQL Server 2019 a vyšší, povoleno založit lokální SQL účet
Firewall  

V případě využití vlastního SQL serveru je nutné, aby měl uživatel zakoupený dostatečný počet licencí. Každý uživatel a zařízení systému BIS4 = 1 licence.

WEB rozhraní

Minimální požadavky
Podporované operační systémy Windows Server 2019, 2022. Operační systémy musí být aktualizované, aktualizované komponenty MDAC(Microsoft data access components), české národní prostředí u všech OS
Instalovaný SW IIS 6.0, 7.0, .NET framework 3.5SP1, SQL server 2019 /SQL instalován v rámci serveru pro BIS4/
Podporované prohlížeče Edge, FireFox, Google Chrome – u všech povolený JavaScript
Firewall

Webové rozhraní není koncipováno pro provoz přes webhosting, tzn. umístění stránek u poskytovatele webových/internetových služeb. Webové stránky tedy musí být umístěny na webovém serveru, který má přístup k databázi BIS4 a který umožňuje spouštění externích aplikací (COM, dll, exe), tzn. webového serveru, který je součástí počítačové sítě zákazníka.

Uživatel musí mít zakoupený dostatečný počet licencí pro serverový operační systém tak, aby byl každý uživatel využívající webové rozhraní pokryt licencí.

Mám zájem o nabídku