Certifikáty

Systém kontroly vstupu BIS®

vyhovuje použití v objektech se stupněm zabezpečení 2 a třídu prostředí I, II a III.

  • TREZOR TEST s.r.o., Certifikační orgán č. 3025 vydal dne 21. 3. 2019 Certifikát shody ev. číslo TT-99/2019
  • TESTALARM Praha s.r.o., zkušebna EZS

Systém BIS®

je certifikován pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu

  • Fyzikálně technický zkušební ústav, Certifikát číslo FTZÚ 01 Ex 0455X ze dne 3.8.2001

je certifikován dle certifikačního systému 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 a certifikačního postupu NBÚ verze 2012.

Společnost ESKON

je oprávněna dle Obvodního báňského úřadu k činnosti na el. zařízeních v objektech podléhajících dozoru státní báňské správy, Oprávnění číslo 50/2001 ze dne 7.6.2001.