Certyfikaty

System BIS® jest certyfikowany przez

NBÚ

  • Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z systemem certyfikaciji i procedur NBÚ – Certyfikat nr 108/1/5-86 z dnia 8.10.2012, potwierdza przeznaczenie systemu BIS® do ochrony informacji poufnych.
  • System BIS spełnia warunki dot.: środek techniczny typu 1 – 3, klasa dostępu B, klasa identyfikacji 2 i 3.

MO ČR – Laboratorium badań środków ochrony informacji – Ocena nr ew. 72-12/84/1-10 z dnia 20.7.2012

  • urządzenie spełnia wymagania dot. stopnia zabezpieczenia w klasie identyfikacji 2 i 3, klasie dostępu B, klasie środowiska III
  • urządzenie spełnia wymagania niezbędne do zastosowania w budynkach Armii CZR.

Fizykalno-Techniczny Instytut Badawczy

  • dla użycia w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu, Certyfikat numer FTZÚ 01 Ex 0455X z dnia 03.08.2001 r.

Spółka ESKON s.r.o.

jest uprawniona przez Rejonowy Urząd Górniczy do działalności na urządzeniach el. w obiektach podlegających nadzorowi państwowego zarządu górniczego, Uprawnienie numer 50/2001 z dnia 07.06.2001 r.

Certyfikaty

  • Certyfikat 108/1/5-86