Czytnik wirtualny

W przypadku zamiaru zachowania standardowego systemu kontroli dostępu BIS® oferujemy tańsze oprogramowanie Czytnik wirtualny.

Jest to program uruchomiony na komputerze symulujący oprogramowanie do czytania kart bezdotykowych (czytnik). Główną zaletą tego rozwiązania jest niska cena, ponieważ kupno czytnika lub karty identyfikacyjnej nie jest konieczne.

Jak działa taki czytnik wirtualny?

Po uruchomienie programu użytkownik wybierze przerwę w pracy i naciśnie przycisk „Przeprowadź identyfikację“ Następnym krokiem jest wpisanie imienia użytkownika(loginu) i hasła. Imię użytkownika (login) będzie zgodne z numerem osobistym pracownika, hasło wprowadzone do systemu to numer karty (tzn. 10 znaków, dozwolone znaki to 0…9, A…F). Po wpisaniu PIN pojawi się komunikat o poprawnym lub błędnym dokonaniu identyfikacji.

W innej wersji można uruchomić program za pomocą parametru /WIN, który zapewni zalogowanie się za pomocą loginu do Windows (login włącznie numeru karty musi być wpisany w polu osoby aplikacji „kontrola dostępu“).

System kontroli dostępu z czytnikiem wirtualnym umożliwia zastosowanie standardowej bezdotykowej karty identyfikacyjnej. W tym przypadku zalogowanie użytkownika wymaga wyłącznie wprowadzenia numeru karty (poprzez autonomiczny czytnik AL1041 lub manualnie na klawiaturze).

Wymagania dot. instalacji:

Protokół TCP/IP, aktywną warstwę aplikacji programu BISW. Instalacja nie jest konieczna, może być uruchamiany bezpośrednio z katalogu udostępnionego na serwerze.

System z czytnikiem wirtualnym można stosować jako system kontroli dostępu.

Jestem zainteresowany          Minimalna konfiguracja