Komunikace

Komunikační převodníky slouží pro vzájemnou komunikaci čteček s řídícím systémem. Podporované rozhraní jsou TCP/IP, RS485, případně RS232. Pro správnou funkci převodníku je nutná on-line komunikace s řídicím programem PUMPA, který přímo dotazuje snímací jednotky, které odpovídají buď konkrétní událostí nebo potvrzují komunikaci prázdným záznamem.

Varianta připojení čteček se vždy volí s ohledem na konkrétní podmínky zákazníka:

Varianta 1) Připojení RS232 – napojení čtečky přímo na PC s instalovaným řídicím programem.

Nejjednodušší řešení je přímé připojení jednotky vedením RS232 na počítač s instalovaným programem PUMPA. Tímto komunikačním serverem může být jakékoliv PC požadované konfigurace. Tato úloha není vyhrazena a je možno na počítači pracovat. Takovýchto komunikačních serverů může být více. Toto řešení je výhodné tam, kde je jednotka umístěna v blízkosti PC (max. 10 m vedení RS232), a nejsou tak zvyšovány náklady na komunikaci.

Varianta 2) Připojení TCP/IP – napojení do LAN sítě.

V místě, kde není PC, ale je dostupná síť ETHERNET, je možno využít přímé připojení čteček pomocí TCP/IP protokolu přes interní XPORT nebo externí modul MTCP (propojení MTCP s jednotkou vedením RS232).

Varianta 3) Připojení KPB4 – propojení čteček vedením RS485 do společného komunikačního převodníku.

Snímací jednotky (až 32 jednotek) lze propojit komunikačním vedením RS485 do převodníku KPB4. Ten se zapojí přímo na síť ETHERNET pomocí TCP/IP protokolu.

Schéma komunikačních variant:

Všechna řešení jsou rovnocenná a volí se na jednotlivých lokalitách podle místních podmínek.

Mám zájem o nabídku