Efektivita výroby

Sledování efektivity práce

Sledování odpracované doby na jednotlivých střediscích nebo zakázkách napomáhá vedení společnosti sledovat a vyhodnocovat efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců firmy.

Systém umožňuje sběr dat o prováděných výrobních operacích přímo na pracovištích pomocí čteček řady EP400* , HT200* a MT. Získaná data jsou přenášena do nadřízeného software, kde jsou statisticky vyhodnocována.

Pro zákaznické systémy, které vyžadují identifikaci kartou, doporučujeme využití čtečky ISU1043 , SU104* , MT nebo SBOX1043.

Základní funkce programu:

  • sledování odpracované doby na jednotlivých nákladových střediscích

  • sledování odpracované doby na zakázkách (projektech)

  • možnost ručního rozdělení jednotlivých hodnot (odpracovaná doba, příplatky atd.) na nákladová střediska

  • export do mzdového systému

  • přizpůsobení programu individuálním požadavkům zákazníka

Tento systém je koncipován jako součást komplexního řešení identifikačních systémů dodávaných společností ESKON s.r.o. Proto lze jeho výstupy účelně využít také při výpočtu mezd, v kombinaci s docházkovým softwarem a dalšími aplikacemi.

Aplikace v průmyslu

Slouží k identifikaci předmětů, např. palet, přepravních kontejnerů apod. Cílem nabízeného řešení je dosáhnout vysoké úrovně automatizace výrobních procesů a tím zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a minimalizovat množství chyb způsobených lidským faktorem. Aplikace je vhodná především pro společnosti z oblasti výroby, logistiky a dopravy.

Každý předmět je vybaven identifikačním prvkem, který zabezpečuje jednoznačnou identifikaci v rámci výrobního procesu. Ke sběru a ukládání dat doporučujeme námi vyráběné ruční čtečky řady RS201*. Všechna pořízená data je možné dále zpracovávat v aplikačním software a statisticky vyhodnocovat.

Pro připojení k řídícím strojům ve výrobě a v jiných aplikacích vyžadující pouze identifikaci kartou navrhujeme využití čtečky ISU1043. Její vlastnosti umožňují ovládání (zapnutí/vypnutí) stroje a sledování doby, po kterou byl v činnosti.

 

 

Mám zájem o nabídku              Minimální konfigurace