Ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal do rejstříku ochranných známek:

Číslo Ochranná známka
198381 BIS
198382 BIS systém
198383 ESKON

Zápis byl proveden 27.3.1997