Ocenění

V roce 2012 obdržela společnost ESKON „Cenu za inovativní řešení“ v soutěži Ocenění českých podnikatelek (OCP). Cena v této kategorii je udělována pod patronací Allianz a hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři roky.

Na základě hodnocení strategie firmy, hodnocení finančních ukazatelů (rentabilita či míra zadluženosti), důrazu kladeného na společenskou odpovědnost a work-life balance získala majitelka firmy ESKON, Hana Malurová, v roce 2015 historicky první titul Lady Business Moravskoslezského kraje. V letech 2017 – 2019 byl ESKON opakovaně finalistou soutěže Ocenění Českých Podnikatelek.  Hodnoceno bývá každoročně více než 24 tisíc firem.