Podpora

Při návštěvě našich webových stránek, zabezpečené sekce Podpora, může ESKON
s.r.o shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný
a pohodlný provoz webových stránek a námi poskytované technické podpory.
Takovými to informacemi jsou datum, Vaše registrační údaje, IP adresa a DNS.
Tyto osobní údaje využíváme ke správě a zlepšování webových stránek a pro
účely zjištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat,
testování. Tyto osobní údaje nejsou využívány k reklamě a nejsou předávány
třetím osobám (s výjimkou případů , které jsou v souladu s obecně závaznými
právními předpisy).