JOB SHARING: Sdílíme nejen pracovní místa, sdílíme také hodnoty

Dne 22. 9. 2015 se v Praze uskutečnil mezinárodní seminář k projektu METR, jehož organizátorem byl Fond dalšího vzdělávání, p. o. Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt METR se zaměřuje na sdílení pracovních míst s cílem analyzovat a vyhodnotit podmínky a formy sdílených pracovních míst v ČR a zahraničí, přičemž cílovou skupinou je MPSV a Úřad práce ČR.

Jednatelka společnosti ESKON s.r.o., paní Hana Malurová zde prezentovala dlouholeté zkušenosti své firmy s flexibilními formami práce, a to včetně sdílených pracovních míst. Firma je s úspěchem nabízí svým zaměstnancům v rámci sladění profesního a rodinného života: „Díky job sharingu v ESKONu zapojujeme nejen rodiče s malými dětmi, ale také osoby se zdravotním postižením zpět do pracovního procesu, a to vše podnikáme dlouhodobě bez jakékoliv podpory ze strany státní správy“.

Více o JOB SHARINGU se můžete dočíst například na portálu www.fleximetr.cz.

« zpět