Podporujeme studenty

Naše společnost podporuje vzdělávání studentů v technických oborech. Aktuálně se jedná zvláště o tyto dvě formy podpory:

Finanční podpora žáků ZŠ – přispěli jsme dětem na jízdné a vstupné při cestě do ostravské hvězdárny a Vědecko-technologického parku Ostrava.

Odborná / organizační podpora studentů SŠ – v uplynulých 2 letech jsme umožnili řadu odborných praxí a seminárních prací středoškolským studentům v oboru IT.

« zpět