Často kladené otázky

Odpovědi na často kladené otázky

Co je bezkontaktní identifikační systém

Identifikační systémy jsou určeny ke komplexnímu řešení identifikace osob, majetku a vozidel ve společnosti. Dle zvolené aplikace může sloužit k evidenci a automatickému zpracování docházky zaměstnanců (docházkový systém), k řízení a zabezpečení vstupů do vyhrazených prostor (přístupový systém), k zabezpečení stravování zaměstnanců, vyhodnocení efektivnosti práce či k dalším funkcionalitám dle požadavků zákazníka.Ve všech aplikacích je využíváno shodného identifikačního prvku (karta, klíčenka), pomocí kterého provádí zaměstnanec identifikace na snímacích jednotkách. Identifikace spočívá pouze v přiblížení identifikační karty do blízkosti snímací jednotky. Identifikační prvek není nutno vyjímat z kapsy nebo tašky, k bezchybnému přečtení jejího čísla dojde přes všechny nekovové materiály. Nasazení čipových karet jako identifikačního média osob a nosiče osobních informací umožňuje rozvoj zcela nových aplikací a současně je možné zajistit podstatně vyšší úroveň informačního zabezpečení sejmutých údajů a jejich zpracování i správy.


Jaké jsou výhody bezkontaktního identifikačního systému

Systém BIS® snižuje na minimum časové požadavky na rutinní činnost jednotlivých vedoucích pracovníků. Strategické rozhodování je podporováno přesnými a strukturovanými informacemi (přehled o přítomných a nepřítomných zaměstnancích, statistiky a přehled nemocnosti, dovolených nebo jiných důvodů nepřítomnosti atd.) vždy s možnostmi vyhodnocovat údaje dle jednotlivců, středisek nebo celého podniku. Zjednoduší práci mzdovému a personálnímu oddělení při ukončení měsíce a převedení potřebných dat do mzdového systému a také poslouží zaměstnancům pro rychlý přehled o jejich docházce. Systém BIS® výrazně snižuje chybovost „lidského faktoru“.


Jak funguje systém BIS – co nabízí, z čeho se skládá

Základní části systému BIS® tvoří:

identifikační prvky (klíčenky nebo karty) – slouží k pořizování identifikací
snímací jednotky (hardware) – evidence průchodů, ovládání dveří, turniketů, závor, EZS,…
programové vybavení (komunikační a aplikační software) – zpracovávání a vyhodnocování identifikací

Co Vám nabízí systém BIS®:

Původnost vývoje i výroby hardware a software systému BIS zajišťuje pružnost, možnost změn a úprav podle individuálních požadavků.
Neustálý rozvoj systému dle podnětů uživatelů
Legislativní aktuálnost
Integraci s dalšími systémy, import a export dat
Intuitivní ovládání hardware a software, uživatelsky příjemné prostředí
Systém BIS je modulární, jednotlivé aplikace lze řešit po etapách
Záruku 24 měsíců, poskytování komplexního servisu po celou dobu využívání systému
Aplikace typu klient – server
Internetové rozhraní, statistické výstupy v grafech
Certifikáty NBÚ, OBÚ
Povolování přístupů, včetně možnosti Časových zón a PIN kódu
Biometrii
Lokalizace aplikačního software do jiných jazyků
Autodiagnostiku snímacích jednotek, výměnu firmware na dálku
Velký grafický display na snímači, velkou paměť událostí
Komunikaci TCP/IP, RS485, RS232


Licencování  systému

Programové vybavení systému BIS® se skládá z dvou základních částí:

Komunikační software – zabezpečuje oboustrannou komunikaci mezi aplikačním softwarem a snímacími jednotkami, licencování dle počtu snímačů

Aplikační software (docházka, přístupy, stravování) – licencování dle počtu karet v systému (50, 100, 300, 500,….).
Licence aplikačního software je poskytována na síťovou verzi.