Je v pořádku zveřejňování evidence docházky on-line?

Problematikou zveřejňování  evidence docházky zaměstnanců městských úřadů na internetu se zabývá článek na webu Česká justice. Úřad pro ochranu osobních údajů tento postup nepovažuje za vhodný a zobrazování, kdo jmenovitě je nebo není přítomen na pracovišti, odsoudil .

« zpět