Evidence svozu odpadu

Systém je určen firmám zabývající se svozem komunálního odpadu. Umožňuje přesnou evidenci odvozu odpadu, účtování jednotlivým uživatelům a dává občanům a organizacím jistotu, že při splnění všech závazků bude odpad dle potřeby vyvezen.

KUKA vůz je vybaven snímací jednotkou řady HT200x, která zaznamenává jednotlivé výsypy. Odpadové nádoby (popelnice, kontejnery) jsou osazeny identifikačními disky, které zajistí v okamžiku výsypu jednoznačné určení této nádoby. Snímací jednotka obsahuje seznam odpadových nádob a čísel jejich identifikačních disků, které může daný vůz vysypat.  Provozovatel svozu má tak jistotu, že všechny výsypy jsou evidovány a veškeré náklady budou vlastníkovi  účtovány ve správné výši.

Sběr dat je možný také pomocí ručního snímače RS201x, což přináší uživatelům větší komfort a možnost sběru dat z netypizovaných odpadových nádob.

K identifikaci nádoby je použit princip bezkontaktního čtení disku, který zajišťuje správnou činnost systému bez ohledu na stupeň znečištění nádoby nebo vozu, stav počasí a venkovní teplotu.

Po skončení svozu se pořízená data přenesou do softwarové aplikace systému BIS® k dalšímu zpracování.

Přehled základních funkcí softwarové aplikace BIS®:

  • možnost omezení výsypu u neplatičů (konkrétní prvky budou v systému označeny jako neplatné)

  • možnost zadání více identifikačních prvků pro konkrétního uživatele a také popisků k prvku

  • volba typu odpadu (komunální, papír, sklo, plast…)

  • možnost zadat adresu ke jménu, roztřídit uživatele dle oblastí, aby bylo možné tisknout výstupy za určité „spádové“ oblasti

  • u spádové oblasti nadefinovat náklady na svoz – v sumárních sestavách je pak možné spočítat náklady na svoz konkrétní oblasti

  • tiskové sestavy dle zákazníků, oblastí, typu odpadu, měsíční přehledy svozů k jednotlivým prvkům za dané období, podrobný výpis svozů (tzn. data a časy)

  • filtrování sestav podle zákazníka, oblasti, města, typu odpadu

  • další úpravy a sestavy na základě požadavků objednatele

 

Mám zájem o nabídku          Minimální konfigurace