Certifikáty

Systém BIS® je certifikován dle certifikačního systému 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 a certifikačního postupu NBÚ verze 2012.

Systém kontroly vstupu BIS® vyhovuje použití v objektech se stupněm zabezpečení: třída přístupu B, třída identifikace 2 a 3, třídu prostředí I, II, III.

  • TREZOR TEST s.r.o., Certifikační orgán č. 3025 vydal dne 17.12.2015 Certifikát shody ev. číslo TT-589/2015
  • TESTALARM Praha s.r.o., zkušebna EZS

Systém BIS® je certifikován pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu

  • Fyzikálně technický zkušební ústav, Certifikát číslo FTZÚ 01 Ex 0455X ze dne 3.8.2001

Společnost ESKON

je oprávněna dle Obvodního báňského úřadu k činnosti na el. zařízeních v objektech podléhajících dozoru státní báňské správy, Oprávnění číslo 50/2001 ze dne 7.6.2001.