Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je bezkontaktný identifikačný systém

Identifikačné systémy sú určené na komplexné riešenie identifikácie osôb, majetku a vozidiel v spoločnosti. Podľa zvolenej aplikácie môžu slúžiť na evidenciu a automatické spracovanie dochádzky zamestnancov (dochádzkový systém), na riadenie a zabezpečenie vstupov do vyhradených priestorov (prístupový systém), na zabezpečenie stravovania zamestnancov, vyhodnotenie efektívnosti práce či na ďalšie funkcionality podľa požiadaviek zákazníka. Vo všetkých aplikáciách sa využíva zhodný identifikačný prvok (karta, kľúčenka), pomocou ktorého vykonáva zamestnanec identifikáciu na snímacích jednotkách. Identifikácia spočíva iba v priblížení identifikačnej karty do blízkosti snímacej jednotky. Identifikačný prvok netreba vyberať z vrecka alebo tašky, bezchybné prečítanie čísla je možné cez všetky nekovové materiály. Nasadenie čipových kariet ako identifikačného média osôb a nosiče osobných informácií umožňuje rozvoj úplne nových aplikácií a súčasne možno zaistiť podstatne vyššiu úroveň informačného zabezpečenia skenovaných údajov, ich spracovanie i správu.


Aké sú výhody bezkontaktného identifikačného systému?

Systém BIS® znižuje na minimum časové požiadavky na rutinnú činnosť jednotlivých vedúcich pracovníkov. Strategické rozhodovanie je podporované presnými a štruktúrovanými informáciami (prehľad o prítomných a neprítomných zamestnancoch, štatistiky a prehľad chorobnosti, dovoleniek alebo iných dôvodov neprítomnosti a pod.) vždy s možnosťami vyhodnocovať údaje podľa jednotlivcov, stredísk alebo celého podniku. Zjednoduší prácu mzdovému a personálnemu oddeleniu na konci mesiaca a prevedenie potrebných dát do mzdového systému. Poslúži zamestnancom aj na rýchly prehľad o ich dochádzke. Systém BIS® výrazne znižuje chybovosť „ľudského faktora“.


Ako funguje systém BIS – čo ponúka, z čoho sa skladá

Základné časti systému BIS® tvoria:

identifikačné prvky (kľúčenky alebo karty) – slúžia na identifikáciu
snímacie jednotky (hardvér) – evidencia priechodov, ovládanie dverí, turniketov, závor, EZS a pod.
programové vybavenie (komunikačný a aplikačný softvér) – spracovávanie a vyhodnocovanie identifikácií

Čo vám ponúka systém BIS®:

Pôvodnosť vývoja aj výroby hardvéru a softvéru systému BIS zaisťuje pružnosť, možnosť zmien a úprav podľa individuálnych požiadaviek.
Neustály rozvoj systému podľa podnetov užívateľov
Legislatívnu aktuálnosť
Integráciu s ďalšími systémami, import a export dát
Intuitívne ovládanie hardvéru a softvéru, užívateľsky príjemné prostredie
Systém BIS je modulárny, jednotlivé aplikácie je možné riešiť po etapách
Záruku 24 mesiacov, poskytovanie komplexného servisu po celý čas využívania systému
Aplikácie typu klient – server
Internetové rozhranie, štatistické výstupy v grafoch
Certifikáty NBÚ, OBU
Povoľovanie prístupov, vrátane možnosti Časových zón a PIN kódu
Biometriu
Lokalizáciu aplikačného softvéru do iných jazykov
Autodiagnostiku snímacích jednotiek, výmenu firmvéru na diaľku
Veľký grafický display na snímači, veľkú pamäť udalostí
Komunikáciu TCP/IP, RS485, RS232


Licencovanie systému

Programové vybavenie systému BIS® sa skladá z dvoch základných častí:

Komunikačný softvér – zabezpečuje obojstrannú komunikáciu medzi aplikačným softvérom a snímacími jednotkami, licencovanie podľa počtu snímačov

Aplikačný softvér (dochádzka, prístupy, stravovanie) – licencovanie podľa počtu kariet v systéme (50, 100, 300, 500,…).
Licencia aplikačného softvéru sa poskytuje v sieťovej verzii.