Podporujeme charitatívne organizácie

V rámci svojej spoločenskej zodpovednosti sme tiež v minulom roku podporili Charitu Opava. Finančným darom sme prispeli na chránené a podporované bývanie pre duševne chorých. Jimi poskytovaná služba následnej starostlivosti sa snaží zlepšiť starostlivosť o dospelých ľudí s duševným ochorením z nášho kraja, podporuje rozvoj ich samostatnosti a sociálne začlenenie.

« zpět