Čítačka B1046 +

Dovoľujeme si vás oboznámiť s novým produktom systému BIS® – dizajnovú čítačku B1046 +. Ponúkaný snímač je vyššou verziou jednotky B1046 doplnený o funkcionality umožňujúce širšie využitie v oblasti riadenia firmy, a to pri nižších nákladoch.

Je určená predovšetkým na ovládanie elektrozámku dverí vrátane možnosti časového obmedzenia vstupu (tzv. časových zón). Možno ju tiež využiť k jednoduchej evidencii dochádzky bez potreby zadávania dôvodov prerušenia pracovnej doby.

Bližšie informácie týkajúce sa produktov a aplikácií systému BIS® Vám radi poskytnú pracovníci obchodného oddelenia na tel .: + 421 948 072 115, +420 553 624 055, prípadne emailu: obchod@eskon.sk.

« zpět