Už viac ako 30 rokov pre Vás vyvíjame a vyrábame bezkontaktný identifikačný systém BIS®.

BIS® = Bezpečnosť – Inteligencia – Spoľahlivosť

Naša ponuka:

 

Hlavné znaky BIS®

vlastný vývoj hardware a software

generálny dodávateľ a výrobca v jednej osobe

aplikácia najnovších trendov v obore identifikačných technológií

vysoká úroveň bezpečnosti údajov, ich spracovanie aj správy

jednotný spôsob obsluhy a údržby všetkých aplikácií

certifikácia NBÚ a OBÚ

Výhody systému BIS®

úspora finančných nákladov, menšie časová náročnosť pri spracovaní dát a zníženie chybovosti ľudského faktora

riešenie „na kľúč“ s individuálnym prístupom k zákazníkovi

poskytovanie komplexného servisu po celú dobu využívania systému

garancia legislatívnej aktuálnosti

možnosť integrácie s ďalšími systémami (mzdové, ekonomické, personálne, zabezpečovacie a podobne)

lokalizácia do cudzích jazykov