Už viac ako 27 rokov pre Vás vyvíjame a vyrábame bezkontaktný identifikačný systém BIS®.

BIS® = Bezpečnosť – Inteligencia – Spoľahlivosť

Naša ponuka:

Hlavné znaky BIS®

 • vlastný vývoj hardware a software

 • generálny dodávateľ a výrobca v jednej osobe

 • aplikácia najnovších trendov v obore identifikačných technológií

 • vysoká úroveň bezpečnosti údajov, ich spracovanie aj správy

 • jednotný spôsob obsluhy a údržby všetkých aplikácií

 • certifikácia NBÚ a OBÚ

Výhody systému BIS®

 • úspora finančných nákladov, menšie časová náročnosť pri spracovaní dát a zníženie chybovosti ľudského faktora

 • riešenie “na kľúč” s individuálnym prístupom k zákazníkovi
 • poskytovanie komplexného servisu po celú dobu využívania systému

 • garancia legislatívnej aktuálnosti

 • možnosť integrácie s ďalšími systémami (mzdové, ekonomické, personálne, zabezpečovacie a podobne)

 • lokalizácia do cudzích jazykov